Επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά 2

  • ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ;

Βεβαίως και ισχύει επιδότηση, η οποία αντιστοιχεί στο 40 % της καθαρής αξίας με ανώτατο ποσό αυτό των 800€.

  • H ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ;

Όχι, η επιδότηση αφορά ηλεκτρικά ποδήλατα που:

Είναι εξοπλισμένα με ηλεκτροκινητήρα μέγιστης ισχύος 250 W
Δεν διαθέτουν γκάζι (Είναι μόνο με υποβοήθηση)
Συμφωνούν με τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε) 168/2013, παράγραφος 2 (εδάφιο η) του άρθρου 2 και του (ΚΟΚ) για τα ποδήλατα.
Πληρούν τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194
Διαθέτουν Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) που αφορά τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια.

  • ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ;

Για την υποβολή αιτήματος αγοράς Ηλεκτρικού Ποδηλάτου είναι απαραίτητη η προσκόμιση επίσημης προφοράς η οποία και φέρει σφραγίδα και υπογραφή του καταστήματος.

Η Διαδικασία είναι πολύ εύκολη και έχει ως εξής:

Αρχικά συμπληρώνετε την αίτηση σας για υπαγωγή στο καθεστώς της επιδότησης ηλεκτρονικά στο site του Υπουργείου στην ειδική πλατφόρμα (https://kinoumeilektrika2.gov.gr/)μέσω των κωδικών του taxisnet προσκομίζοντας ηλεκτρονικά την επίσημη προσφορά από το κατάστημα για το e-Bike που σας ενδιαφέρει.

Όταν προχωρήσετε στην αγορά σας, εσείς καταβάλετε τη συνολική αξία του e-Bike και στη συνέχεια θα σας επιστραφεί το ποσό της επιδότησης από το κράτος.

Εσείς καταχωρείτε την απόδειξη καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που σας δίνει το κατάστημα η οποία επιβεβαιώνει ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο που αγοράσατε πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο.

  • ΕΑΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ;

Όχι, εφόσον εγκριθείτε για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα μπορείτε να πάρετε την επιδότηση κανονικά.

 

 

ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα: 30 2103003723
Ψηφιακή Εξυπηρέτηση
Ιστοσελίδα: https://kinoumeilektrika2.gov.gr/

Για την τηλεφωνική υποβολή ερωτημάτων, σχετικών με τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας, επικοινωνήστε με τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:30 έως τις 17:30.